Vryheid Landdroshof / Court House / Police Station

Vryheid Landdroshof / Court House / Police Station Die sandsteengebou is ‘n goeie voorbeeld van die metode van Vryheid Klipwerk Die Gebou is opgerig om te dien as die eerste volwaardige landdroshof in Vryheid. DIe Bouers was Weightman & Emmery en die gebou is in Maart 1894 Voltooi. Die Victoriaanse varanda is later aangebou  Die […]

Vryheid Carnegie Library 1908

Vryheid Carnegie Library  N-W  Landdros – Markstraat Vryheid Die Gebou is opgerig in 1908-1909 as die eerste openbare Bibilioteek in Vryheid. Die plan van die argitek Oscar Adolph Rau is geoedgekeur en die bouaannemer was Johannes Lourentz Mouritzen. Die bedrag van £1,262.14.6 wat die koste van die gebou gedek het is voorsien deur die Andrew […]

Lucas Meyer House & Museum

Lucas Meyer House & Museum N-O h/v Landdros- & Markstraat President Lucas J Meyer het die perseel waarop die woning gelee is in Augustus 1885 aangeskaf.  Hy het in ‘n kleiner weergawe van die huis wat deur Mr Cherry ontwerp is gewoon saam met sy eerste vrou Margaretha Johanna van Niekerk en later tot sy dood […]

VRYHEID COMMANDO Personalities  John Arthur Hassell

VRYHEID COMMANDO Personalities  John Arthur Hassell  An American with the Vryheid Commando, An American mining engineer, descendant of Dutch Huguenots was living in Vryheid and working in Zululand when the Anglo Boer War started, Oct 1899. He immediately joined Ward 4 of the Vryheid Commando under Fieldcornet van der Berg. While he was with the […]

A traveler passing by

A traveler passing by: Not very happy with his accommodation at another guesthouse in Vryheid, he tried us …  and ended up staying for ten days. Then he came back every 4 months for almost 5 years. He saw our guesthouse grow and develop and noticed all the upgrades we made.   He always insisted to be booked only in our […]

Library: Books that I have read WW2

Most Secret War  R.V Jones.  British Scientific Intelligence 1939 -1945 This is R.V. Jones’s account of his part in British Scientific Intelligence during  the Second World War. He was nothing less than a genius. His appointment to the Intelligence Section of Britain’s Air Ministry led to some of the most astonishing scientific and technological breakthroughs  It […]