Lucas Meyer Stasie /Station

http://www.accommodationvryheid.com/wp-content/uploads/2018/01/Lucas-Meyer-Stasie.jpg
Vryheid Historical Buildings

Hoogstraat  Stasie / Vryheid Stasie / Lucas Meyer Stasie  Die spoorlyn tussen Glenco en Vryheid is in 1903 voltooi en offisieel ge-open op 12 November 1903 Die stasiegebou was geleë tussen Hoog en Landdrosstraat en was tot Julie 1912 bekend as High Street Station.  Toe is die naam  veander na ” Vryheid Stasie” terwyl die huidige stasie bekend was as Vryheid -Oos. Met die 1938 simboliese Ossewaetrek  fees is die stasie hernoem  na Lucas Meyer Stasie. Hierdie stasie was meestal gebruik vir Passesiers  terwyl stasie aan die bo punt van Kerkstraat  gebruik is vir goedere sowel as passesiers.  Hierdie stasie  het  ca 1980  in onbruik verval en is gesloop.