Anglican Church of St Peter

Anglican Church of St Peter Vryheid, a typical Sir Herbert Baker building Sir Herbert Baker 9 June 1862 – 4 February 1946 was an English architect remembered as the dominant force in South African architecture for two decades, He embarked for South Africa in 1892 ostensibly to visit his brother, and was commissioned in 1893 […]

N G Moederkerk Vryheid Klipkerk

Die N G Gemeente Vryheid  “Niuwe Republiek”  is op Sondag 26 September 1886 gestig deur 18 Lidmate. In Maart 1878 versoek die gemeente om geafilieer te word met die Nederduitse  Greformeerde Kerk van die Zuid-Afrikaanse Republiek en op 23 November 1887 word hierdie wens  deur die NG Kerk ZAR toegestaan. In Januarie 1888 word besluit […]

Vryheid: Old Volksraad and Post Office

Vryheid Volksraad Building and Post Office The first meetings of the “Nieuwe Republiek Volksraad” took place in tents where it was decided to construct a permanent building. On 14th November 1884, the building contract of a Government office was awarded at a value of £205, to build out of natural materials. The proposed location being Landdroststreet. On […]

Oude Bank Vryheid

DIE BANK OF AFRICA LTD DIE BANK OF AFRICA LTD   Die gebou is opgerig om ‘n tak van “The Bank of Africa Ltd” te huisves en het ge-open in 1891. Dit was die eerste en op daardie stadium die enigste bank in Vryheid. Die eerste bestuurder was Mr W. Gibbon . Die gebou het later […]

Lucas Meyer House & Museum

Lucas Meyer House & Museum N-O h/v Landdros- & Markstraat President Lucas J Meyer het die perseel waarop die woning gelee is in Augustus 1885 aangeskaf.  Hy het in ‘n kleiner weergawe van die huis wat deur Mr Cherry ontwerp is gewoon saam met sy eerste vrou Margaretha Johanna van Niekerk en later tot sy dood […]

VRYHEID COMMANDO Personalities  John Arthur Hassell

VRYHEID COMMANDO Personalities  John Arthur Hassell  An American with the Vryheid Commando, An American mining engineer, descendant of Dutch Huguenots was living in Vryheid and working in Zululand when the Anglo Boer War started, Oct 1899. He immediately joined Ward 4 of the Vryheid Commando under Fieldcornet van der Berg. While he was with the […]

A traveler passing by

A traveler passing by: Not very happy with his accommodation at another guesthouse in Vryheid, he tried us …  and ended up staying for ten days. Then he came back every 4 months for almost 5 years. He saw our guesthouse grow and develop and noticed all the upgrades we made.   He always insisted to be booked only in our […]