Anglican Church of St Peter

Anglican Church of St Peter Vryheid, a typical Sir Herbert Baker building Sir Herbert Baker 9 June 1862 – 4 February 1946 was an English architect remembered as the dominant force in South African architecture for two decades, He embarked for South Africa in 1892 ostensibly to visit his brother, and was commissioned in 1893 […]

Methodist Church Vryheid

Sommige van huidige goed versorgde geboue in Vryheid is werklik ook histories. Een so voorbeeld is die Metodiste Kerk van Vryheid Die hoeksteen is reeds in 1895 gelê. / Some of the well-kept buildings in Vryheid are really historic. One such example is the Methodist Church of Vryheid. Two Corner Stones was laid in 1895. […]

N G Moederkerk Vryheid Klipkerk

Die N G Gemeente Vryheid  “Niuwe Republiek”  is op Sondag 26 September 1886 gestig deur 18 Lidmate. In Maart 1878 versoek die gemeente om geafilieer te word met die Nederduitse  Greformeerde Kerk van die Zuid-Afrikaanse Republiek en op 23 November 1887 word hierdie wens  deur die NG Kerk ZAR toegestaan. In Januarie 1888 word besluit […]

Vryheid: Old Volksraad and Post Office

Vryheid Volksraad Building and Post Office The first meetings of the “Nieuwe Republiek Volksraad” took place in tents where it was decided to construct a permanent building. On 14th November 1884, the building contract of a Government office was awarded at a value of £205, to build out of natural materials. The proposed location being Landdroststreet. On […]

Vryheid Hospitaal 1935

Vryheid Hospitaal  Die gebou is opgerig in 1935 en in 1939 word nog ‘n gedeelte aangebou  Gedurende 1946 word begin met die oprigting van die Nuwe Hospitaal Kompleks aan die oorspronklike gebou .  Verdere  aanbouings en ‘n nuwe teater kompleks word in 1967 – 1968 voltooi.

Lucas Meyer Stasie /Station

Hoogstraat  Stasie / Vryheid Stasie / Lucas Meyer Stasie Die spoorlyn tussen Glenco en Vryheid is in 1903 voltooi en offisieel ge-open op 12 November 1903. Die stasiegebou was geleë tussen Hoog en Landdrosstraat en was tot Julie 1912 bekend as High Street Station. Toe is die naam  veander na “VRYHEID STASIE” terwyl die huidige stasie […]

Empire Theater

Empire Teater  Hoogstraat Saterdag 31 Julie 1926 was ‘n groot aand in Vryheid toe die teater ge-open het met ‘n vertoning van die film “Monsieur Baucaire” met Rudolph Valentino in die hoofrol. Deur die jare is talle huweliks onthale danse & konserte in die gebou gehou.  Dit was in 1980 nog steeds Vryheid  se eenigste […]

Oude Bank Vryheid

DIE BANK OF AFRICA LTD DIE BANK OF AFRICA LTD Hierdie gebou wat bekend is as “De Oude Bank”  is gedurende 1892 (sommige bronne meld 1891) Noorde van Kerkplein aan die bokant van Utrechtstraat opgerig om te dien as die Vryheid tak van “The Bank of Africa Ltd”. Die eerste bestuurder was Mr W. Gibbon.  […]

Vryheid Landdroshof / Court House / Police Station

Vryheid Landdroshof / Court House / Police Station Die sandsteengebou is ‘n goeie voorbeeld van die metode van Vryheid Klipwerk Die Gebou is opgerig om te dien as die eerste volwaardige landdroshof in Vryheid. DIe Bouers was Weightman & Emmery en die gebou is in Maart 1894 Voltooi. Die Victoriaanse varanda is later aangebou  Die […]

Vryheid Carnegie Library 1908

Vryheid Carnegie Library  N-W  Landdros – Markstraat Vryheid Die Gebou is opgerig in 1908-1909 as die eerste openbare Bibilioteek in Vryheid. Die plan van die argitek Oscar Adolph Rau is geoedgekeur en die bouaannemer was Johannes Lourentz Mouritzen. Die bedrag van £1,262.14.6 wat die koste van die gebou gedek het is voorsien deur die Andrew […]