Lucas Meyer Stasie /Station

https://www.accommodationvryheid.com/wp-content/uploads/2018/01/Lucas-Meyer-Stasie.jpg
Vryheid Historical Buildings

Hoogstraat  Stasie / Vryheid Stasie / Lucas Meyer Stasie Die spoorlyn tussen Glenco en Vryheid is in 1903 voltooi en offisieel ge-open op 12 November 1903. Die stasiegebou was geleë tussen Hoog en Landdrosstraat en was tot Julie 1912 bekend as High Street Station. Toe is die naam  veander na “VRYHEID STASIE” terwyl die huidige stasie Oos in Kerkstraat bekend was as VRYHEID-EAST. Met die 1938 simboliese Ossewaetrek fees in Vryheid op 15 Nov 1938 het  hierdie stasie toe die naam gekry van Lucas Meyer Stasie. Hierdie stasie was hoofsaaklik gebruik vir Passesiers terwyl Vryheid Stasie aan die bo punt van Kerkstraat gebruik is vir passesiers en was die hoof Goedere depo virVryheid. Lucas Meyer stasie het in die middel 1980’s in onbruik verval en is gesloop.

High Street Station / Vryheid  Station / Lucas Meyer Station The railway between Glencoe and Vryheid was completed in 1903 and officially opened on 12 November 1903. This station was situated between Hoog and Landdros Street and was known as High Street Station until July 1912.  Then the name was changed to “VRYHEID STATION ” while the current station East in Kerk Street was known as VRYHEID -EAST. With the 1938 symbolic Ossewaetrek festival this station was given the new name of LUCAS MEYER STATION and the Vryheid East Station became VRYHEID STATION.  LUCAS MEYER station was mainly used for Passengers while the VRYHEID STATON was used for Passengers and was main goods depot of Vryheid. Lucas Meyer Station dropped out of use in the mid-1980’s and was demolished.

Vryheid East Railway Station – Station Master and Staff – Circa 1920  It was renamed VRYHEID Railway station on 15 Nov 1938