Empire Theater

Empire Teater  Hoogstraat Saterdag 31 Julie 1926 was ‘n groot aand in Vryheid toe die teater ge-open het met ‘n vertoning van die film “Monsieur Baucaire” met Rudolph Valentino in die hoofrol. Deur die jare is talle huweliks onthale danse & konserte in die gebou gehou.  Dit was in 1980 nog steeds Vryheid  se eenigste […]

VRYHEID COMMANDO Personalities  John Arthur Hassell

VRYHEID COMMANDO Personalities  John Arthur Hassell  An American with the Vryheid Commando, An American mining engineer, descendant of Dutch Huguenots was living in Vryheid and working in Zululand when the Anglo Boer War started, Oct 1899. He immediately joined Ward 4 of the Vryheid Commando under Fieldcornet van der Berg. While he was with the […]