N G Moederkerk Vryheid Klipkerk

Die N G Gemeente Vryheid  “Niuwe Republiek”  is op Sondag 26 September 1886 gestig deur 18 Lidmate. In Maart 1878 versoek die gemeente om geafilieer te word met die Nederduitse  Greformeerde Kerk van die Zuid-Afrikaanse Republiek en op 23 November 1887 word hierdie wens  deur die NG Kerk ZAR toegestaan. In Januarie 1888 word besluit […]

Vryheid Hospitaal 1935

Vryheid Hospitaal  Die gebou is opgerig in 1935 en in 1939 word nog ‘n gedeelte aangebou  Gedurende 1946 word begin met die oprigting van die Nuwe Hospitaal Kompleks aan die oorspronklike gebou .  Verdere  aanbouings en ‘n nuwe teater kompleks word in 1967 – 1968 voltooi.

Lucas Meyer Stasie /Station

Hoogstraat  Stasie / Vryheid Stasie / Lucas Meyer Stasie Die spoorlyn tussen Glenco en Vryheid is in 1903 voltooi en offisieel ge-open op 12 November 1903. Die stasiegebou was geleë tussen Hoog en Landdrosstraat en was tot Julie 1912 bekend as High Street Station. Toe is die naam  veander na “VRYHEID STASIE” terwyl die huidige stasie […]

Empire Theater

Empire Teater  Hoogstraat Saterdag 31 Julie 1926 was ‘n groot aand in Vryheid toe die teater ge-open het met ‘n vertoning van die film “Monsieur Baucaire” met Rudolph Valentino in die hoofrol. Deur die jare is talle huweliks onthale danse & konserte in die gebou gehou.  Dit was in 1980 nog steeds Vryheid  se eenigste […]

Oude Bank Vryheid

DIE BANK OF AFRICA LTD DIE BANK OF AFRICA LTD Hierdie gebou wat bekend is as “De Oude Bank”  is gedurende 1892 (sommige bronne meld 1891) Noorde van Kerkplein aan die bokant van Utrechtstraat opgerig om te dien as die Vryheid tak van “The Bank of Africa Ltd”. Die eerste bestuurder was Mr W. Gibbon.  […]

Vryheid Landdroshof / Court House / Police Station

Vryheid Landdroshof / Court House / Police Station Die sandsteengebou is ‘n goeie voorbeeld van die metode van Vryheid Klipwerk Die Gebou is opgerig om te dien as die eerste volwaardige landdroshof in Vryheid. DIe Bouers was Weightman & Emmery en die gebou is in Maart 1894 Voltooi. Die Victoriaanse varanda is later aangebou  Die […]