Vryheid Hospitaal 1935

Vryheid Hospitaal  Die gebou is opgerig in 1935 en in 1939 word nog ‘n gedeelte aangebou  Gedurende 1946 word begin met die oprigting van die Nuwe Hospitaal Kompleks aan die oorspronklike gebou .  Verdere  aanbouings en ‘n nuwe teater kompleks word in 1967 – 1968 voltooi.